Ana Sayfa GÜNCEL
32
0
Paylaş

KENT KONSEYİ = DEĞİŞİM DEMEKTİR.

Fatsa Dernekler Federasyonu Başkanı Yakup Yeşiltaş, yerel yönetimlerde kent konseyinin önemini vurgulayan bir açıklamada bulundu. Yeşiltaş, “Kent konseyleri, yerel yönetimlerin ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi bakımından ileri bir adımdır.” dedi.

FADEF Başkanı Yakup Yeşiltaş, “Yirminci yüzyılda özelliklede kalkınmakta olan ülkeler, katılım, ortaklık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve yönetişim gibi kavramlarla tanıştılar. Yerel yönetimler, özelliklede belediyeler açısından baktığımızda bu kavramların, merkezi yönetimin elinde bulunan bazı yetki ve sorumluluklarının yerel yönetimlere devredildiğini görürüz. Yerel yönetimlerinde bu yetkileri bazı yerel dinamiklerle paylaşması gibi bir sonucun meydana çıkmasını sağlamıştır. Dolayısıyla, Yerel demokrasi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Kamu yönetim reformu adı altında yapılan düzenlemeler bu sürece ivme kazandırmıştır.

Seçilmiş yerel organların yanına niçin kent konseylerine ihtiyaç duyulduğu gibi bir soru akla gelebilir ama herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma gibi hakları vardır. Yani hem şehri, belediye karar ve hizmetlerine katılma haklarını saklı tutarak yerel yönetim organlarını teşekkül ettirmektedir. Daha basit ifadeyle kentliler kendilerine ait olan yönetsel hakları tamamen seçilmiş organlara devretmemekte ancak onlarla paylaşmaktadır.

Kent konseyleri, yerel yönetimlerin ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi bakımından ileri bir adımdır. Önümüzdeki süreçle ortaya çıkacak uygulamaları, gelişmeleri, yani önümüzü görmemizi sağlayacaktır. Bu yüzden belediyelerin kent konseylerine bakışları, modelin yerleşmesi açısından önemlidir. Unutulmamalıdır ki kent konseyleri, belediyelerin alternatifi değil, belediyelere ışık tutmaktadır. Kent Konseyinin temel ilkeleri, Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmaktır. Kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktır.

Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak, ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaktır. Bu vesile ile şehrimizin fısıltıları arasında kent konseyi de yer aldığı için Belediyeci kariyerimin olması hasebiyle, Fatsa Dernekler Federasyonu Başkanı olarak bizde konu hakkında ki bilgi ve düşüncelerimizi siz değerli hemşerilerimle paylaşayım dedim.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here