CTP-REKLAM

İŞTE ORDU'YU BÜYÜKŞEHİR YAPAN KANUN

 

alt

 

Ordu’nun Büyükşehir olabilmesi için hazırlana kanun teklifi Ordu Milletvekillerinin imzası ile birlikte TBMM’ye verilmişti.

İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’in Ankara’da ki ofisinde yazılan kanun teklifinin içeriği ile ilgili hiç bilgi edinilememişti.

Ordu’yu Büyükşehir yapacak olan kanun teklifinin metni nihayet gün ışığına çıktı

 

Ordu'nun büyükşehir olması için TBMM Başkanlığına sunulan kanun maddesinin tam metni

 MADDE 1- (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun başlığında yer alan “ON ÜÇ” ibaresi “ON DÖRT” olarak, “YİRMİ ALTI” ibaresi “YİRMİ YEDİ” olarak değiştirilmiş ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muğla,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ordu,” ibaresi eklenmiştir.

(2) 6360 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yirmiüçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(24) Ordu İlinde, Ordu Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Ordu Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Altınordu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.”

(3) 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin onyedinci fıkrasına bağlı ekli (25) sayılı listeye “Altınordu İlçe Belediyesi” ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve yirmibirinci fıkrasında yer alan “26 adet” ibaresi “27 adet” şeklinde değiştirilmiştir.

 

“(28) Bu fıkrayı ihdas eden Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolar hakkında ondokuzuncu fıkra hükümleri uygulanır.”

 

MADDE 2- Bu Kanunun;

a)    6360 sayılı Kanunun 1 inci, 2 nci ve geçici 1 inci maddesinin onyedinci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin hükümleri ilk mahalli idareler genel seçiminde,

b)   Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

GENEL GEREKÇEGünümüzde küreselleşme ile birlikte, yönetim anlayışı değişmekte ve bu değişim beraberinde yeni değerleri ortaya çıkarmaktadır. Etkin, verimli, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı, saydam ve olabildiğince yerel bir yönetim anlayışı pek çok gelişmiş ülkedeki kamu yönetimi reformları için temel ilke olarak ön plana çıkmıştır.

Bu ilke ve değerler bir yandan vatandaşlar için hizmet kalitesini geliştirerek vatandaş memnuniyetini arttırmayı, diğer yandan da vatandaşların kamu yönetimine daha fazla katılımını sağlamayı öngörmektedir. Bu yeni anlayış kamu yönetiminde etkinliği, verimliliği ve vatandaşın artan hizmet beklentilerini karşılamak zorundadır.

Mahalli idareler, mahalli müşterek nitelikteki kamu hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu anayasal kurumlar olup,  yerinden yönetim ilkesine uygun olarak teşekkül etmektedirler. Mahalli idareler tarafından sunulan kamu hizmetleri, özellikleri itibariyle vatandaşlarımızın günlük yaşantısını ve hayat kalitesini doğrudan etkileyen bir nitelik arz etmekte olup halkımızın refahının artırılması ve vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması ile doğrudan ilgilidir. Bunun yanında, mahalli idareler halkımızın demokratik hayata katılımını sağlamak bakımından da çok önemli bir fonksiyon ifa etmektedirler. Bu sebeple, mahalli idarelerin sürekli biçimde geliştirilmesi ve etkin hizmet üretme kapasitesine sahip hale getirilmesi gerekmektedir.

Büyükşehirlerin temel niteliklerinden birisi, sınırları içinde birden çok yerleşim merkezi ve yönetim birimi bulundurmasıdır. Büyükşehir sınırları içinde yer alan yerel yönetimler küçük ölçekli planlar yapabilseler de bu planların geniş bir çerçeve içinde bütüncül olarak tüm büyükşehir bölgesini kapsayan ve makro politikaları belirleyen bir çerçeve içinde ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Büyükşehir yapılanmasını zorunlu kılan temel hususlardan bir başkası, belli bir coğrafi alanda çok sayıda yerel yönetimin yetkili olması halinde planlama ve koordinasyonun sağlanamayışı ve ölçek ekonomisinden yeterince yararlanılamaması nedeniyle kaynak israfına yol açılmasıdır. Sanayileşme, ulaşım ve çevre gibi artan sorunların hizmet üretme kapasitesi ve yeterli mali kaynaktan yoksun küçük ölçekli mahalli idarelerce çözülmesi mümkün görünmemektedir. Bu durum, kaynakların etkin ve yerinde kullanımını engellemekte, küçük yerleşim birimlerinin yanı sıra nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde de ciddi yönetim sorunlarına yol açmaktadır. Uygun büyüklükte hizmet üretecek güçlü yerel yönetimlerin olmayışı, halkın yerel yönetimlerden beklediği kamu hizmetlerinin kaliteli biçimde karşılanamaması ve kamu hizmetlerinin sunumunda koordinasyon eksikliği sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.

Bu çerçevede yönetim, planlama ve koordinasyon açısından belediye sınırı mülki sınır olacak biçimde optimal ölçekte hizmet üretebilecek güçlü yerel yönetim yapılarının varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemizde son büyükşehir belediyesinin kurulması üzerinden 12 yıl  geçmiş bulunmaktadır. Geçen 12 yıllık süre sonrasında idari, ekonomik ve sosyal nedenlerle yeni büyükşehir belediyelerinin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

12/11/2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile nüfusu 750.000’i geçen illerde il belediyesi büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür. Bugün itibariyle  Ordu ilinin toplam nüfusu 750.000’in üzerine çıkmış bulunmaktadır. Aynı Kanunla 13 il için yapılan düzenlemelerin Ordu İli için de geçerli olması için ilgili Kanunda değişiklik öngörülmüştür.

Bu Kanun Teklifi ile Ordu İl belediyesi büyükşehir belediyesine ve sınırı il mülki sınırına dönüştürülmektedir.

Kanun Teklifiyle Ordu il sınırları içindeki belde belediyeler ve köyler ile il özel idaresinin tüzel kişilikleri kaldırılmakta,  Ordu merkezde Altınordu İlçesi ve aynı adla belediye kurulmaktadır.

Sonuç olarak;  Ordu İlinde mahalli müşterek hizmetlerin daha kaliteli ve daha verimli sunulabilmesi için Ordu İl Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmekte ve belediye sınırları mülki sınırlara genişletilmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-   Ordu İl Belediyesi, büyükşehir belediyesine dönüştürülmekte, Ordu İl Özel İdaresi, Ordu İlindeki belde belediyeleri ile köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmakta, Ordu merkez ilçe sınırları içinde, Altınordu ismiyle bir ilçe ve aynı adla büyükşehir ilçe belediyesi kurulmaktadır. Kurulan yeni ilçenin personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kadrolar ihdas edilmektedir. Ayrıca, 6360 sayılı Kanuna yapılan ilavelerden dolayı Kanunun başlığı değiştirilmektedir.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.


FaceBook ta paylaş

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yazarlar


Bu hal O hali gerektirdi
Cuma, 19 Ağustos 2016
  15 temmuz...
TERÖRÜN DİNİ, IRKI YOK…
Çarşamba, 22 Temmuz 2015
   ...
DAYANAK yerine DAYAK
Salı, 13 Ağustos 2013
İnsanın insanı...
KIRK VE KIRKIN ALTI
Salı, 22 Kasım 2016
 ...
İYİ Mİ , KÖTÜ MÜ ?
Cumartesi, 19 Eylül 2015
Herkesin aklında...
GÜVEN DUYGUSU MU BİTİYOR?
Pazartesi, 08 Ağustos 2016
GÜVEN DUYGUSU...

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

  • Sakarya Mah. Sakarya Cad. No:43/B Fatsa/ORDU
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • +90 452 407 10 11

Son Yorumlar

3481957
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
Tüm Ziyaretçiler
1101
1087
3000
14727
3481957

İp Adresniz: 107.20.115.174
Server Time: 2017-12-13 15:41:44